Ứng dụng di động

Lợi ích của việc ứng dụng Mobile Learning

Tháng 4 9, 2015

           Thế kỷ 20 internet phát triển rất mạnh mẽ đã làm tiền đề cho sự bùng nổ của thiết bị di động thông minh trong những năm đầu thế kỷ 21 tới nay, các thiết bị như Smart phone (điện thoại thông minh), tablet (máy tính bảng), phát triển