Tháng 11 2016

Thiết kế bài giảng E-Learning

Tháng 11 3, 2016

Với sự phát triển mạnh của dịch vụ Internet trong những năm gần đây tư duy học tập và mô hình học tập của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Một trong những mô hình học tập đang phát triển mạnh mẽ hiện nay đó là E-Learning và M-Learning. Chúng tôi