Thiết kế bài giảng E-Learning

Tháng 11 3, 2016

Với sự phát triển mạnh của dịch vụ Internet trong những năm gần đây tư duy học tập và mô hình học tập của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Một trong những mô hình học tập đang phát triển mạnh mẽ hiện nay đó là E-Learning và M-Learning. Chúng tôi đã phân tích và đánh giá xu hướng phát triển của các mô hình học tập trực tuyến. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu các phương thức xây dựng bài giảng trực tuyến phục vụ E-Learning và M-Learning để tìm ra những giải pháp tối ưu nhất.

          Sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong các dự án về E-Learning cho các trường học, các đơn vị giáo dục. Chúng tôi tự hào đã có những đóng góp cho sự phát triển của đào tạo trực tuyến và ngành giáo dục của nước nhà. Ngoài ra chúng tôi còn tham gia xây dựng bài giảng E-Learning cho các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và các viện, các cơ quan của nhà nước. Như tổ chức UNESCO, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur HCM, ... Đóng góp vào sự phát triển giáo dục bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường.

          Không chỉ xây dựng bài giảng trực tuyến, chúng tôi còn xây dựng những website đào tạo trực tuyến cho các đơn vị đào tạo. Nhờ vào việc xây dựng và quản lý các website đào tạo trực tuyến chúng tôi đã tiếp thu được nhiều ý kiến thực tế của các sinh viên, học viên. Từ đó chúng tôi đã thay đổi và phát triển những bài giảng sinh động, cuốn hút để phục vụ tốt hơn. Đồng thời chúng tôi cũng không ngừng thay đổi, tìm hiểu những công cụ, những phần mềm phục vụ cho việc xây dựng bài giảng một cách tốt nhất.

Hiện nay đội ngũ nhân viên của chúng tôi còn thực hiện đào tạo các đơn vị trong việc xây dựng bài giảng trực tuyến và quản trị website đào tạo trực tuyến. Đào tạo các kỹ năng thiết kế, xây dựng bài giảng. Đào tạo sử dụng các phần mềm xây dựng bài giảng trực tuyến như; Course Lab, MOS SOLO, INOVAE, ARTICULATE Storyline, Adobe Presenter, ...

Bạn đang muốn xây dựng website đào tạo trực tuyến bạn chưa biết bắt đầu từ đâu?

Bạn đã có website đào tạo trực tuyến nhưng chưa xây dựng được bài giảng trực tuyến?

Bạn đã có website đào tạo trực tuyến nhưng bài giảng chưa được sinh động và cuốn hút?

Bạn cần xây dựng nhiều bài giảng trực tuyến cho website của bạn hơn nữa?

Hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện điều đó. Được thực hiện những điều này là mong muốn và trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi hạnh phúc khi được đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của các bạn.