Hệ thống giám sát bệnh

Hệ thống giám sát bệnh

Để giám sát và kiểm soát dịch bệnh tại các nước thuộc châu phi, chúng tôi đã đưa ra ý tưởng giám sát và cảnh báo dịch bệnh thông qua ứng dụng web và ứng dụng di động. Với hệ thống này các đơn vị cơ sở y tế từ địa phương tới trung ương và khu vực châu lục, có thể theo dõi và giám sát tình hình dịch bệnh liên tục, kịp thời đưa ra các cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại một khu vực nào đó, để có những biện pháp phòng chống kịp thời.

Ý tưởng của chúng tôi đã được các tổ chức y tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nhân đạo và các chính phủ đánh giá cao. Đồng thời họ cũng đóng góp và tài trợ cho dự án được thực hiện và đưa vào sử dụng. Đây có thể nói là bước đi quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào giám sát và cảnh báo dịch bệnh tại các nước kém phát triển. Dự án đã mang lại những lợi ích to lớn trực tiếp đối với những người dân nghèo, nâng cao sức khỏe và chăm sóc y tế của họ.

Chúng tôi thực hiện phát triển một hệ thống  giám sát và phát hiện dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn châu lục có thể mở rộng ra toàn cầu. Hệ thống giúp ghi nhận dịch bệnh từ cấp cơ sở địa phương và được cấp trung ương, châu lục theo dõi giám sát. Hệ thống có thể tự cảnh bảo các cấp lãnh đạo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại khu vực nào đó. Từ đó các cấp quản lý có thể ra quyết định sớm nhằm ngăn chặn và dập tắt nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Hệ thống sẽ được xây dựng dựa trên nền web và ứng dụng di động. Cấp quản lý có thể dễ dàng cập nhật và thay đổi nội dung đánh giá phân tích dịch bệnh cho phù hợp tình hình thời đại. Đội ngũ cộng tác viên dễ dàng sử dụng ứng dụng di động để ghi nhận các tường hợp bệnh lý và các ca bệnh. Tất cả mọi thông tin sẽ được lưu trư và đánh giá phân tích tự động trên hê máy chủ để đưa ra cảnh báo kịp thời.